czwartek, 8 sierpnia 2013

Sierpniowe...
"Spośród wszys­tkich wy­myślo­nych przez czło­wieka spo­sobów za­dawa­nia bólu so­bie sa­memu naj­gor­szym jest Miłość. Cier­pi­my zaw­sze dla ko­goś, kto nas nie kocha, kto nas porzu­cił, dla ko­goś, kto nie chce nas opuścić. Żyje­my sa­mot­nie, jeśli nikt nas nie kocha: mając żonę lub męża, czy­nimy z małżeństwa niewolę..."
                                                             
                                                                                     P.Coelho
 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz